Манифестът

След пандемията се появява и разраства една „нова нормалност“ и заедно с това все по-видимо се очертава ползата от свързването на хората в местни общности. Общностите могат да се различават в размерите си: къща; улица; село; градче; област; голям град.  Сравнително ясни са възможностите за свързаност в Селото, дори и в по-обширни населени места като градчета и по-големи градове. В Лондон, например, архитектът Ричард Роджърс (2017) открива над 620 „главни улици“ , всяка от които е централна за мястото, в което се намира.

Действията на ниво Село могат да

 • Подобрят качеството на живот на всички нас, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. При това, изграждането на активна общност и участието в нея са положителни преживявания
 • Изграждат общности от хора от различни поколения и произход и така правят възможен поглед към света през взора на хората около нас
 • Отварят път към устойчивост и взаимна подкрепа между хора в непосредствена близост, в духа на добрите дела, на които бяхме свидетели във времето на КОВИД пандемията
 • Свързват бизнеси, групи за взаимопомощ, семейства, църкви, светски групи и всеки отделен човек с нова идентичност и откриват възможности за участие на местно равнище
 • Допринасят за така необходимото равновесие между новите прояви на глобални онлайн взаимодействия и междуличностните отношения в местен микро контекст
 • Помагат на хората да действат по-самостоятелно и целенасочено в сравнение с преди и да укрепват връзките помежду си

Манифестът извежда понятието Село-в-града като подход към съзнателно надграждане на най-доброто, което се случва на микро-местно равнище.

Селата (в този смисъл) се отличават с:

 • Име – обикновено то вече съществува
 • Разпознаваемо, открояващо се, добре известно и използвано от широк кръг хора
 • Приобщеност
  • Всеки, който живее в „селото“ може да се включи
  • Зачита множеството различни надежди, нужди и интереси
  • Черпи от „съкровищницата вътре в себе си“ – умения, възможности, желание за участие
 • Места за срещи (достъпни за всички и намиращи се в близост)
  • Вътре, на закрито – зали, стаи за срещи в местни заведения
  • Навън, на открито – публични пространства, зелени площи
  • Подходящи за спонтанни и случайни срещи, както и за внимателно подготвени събития
 • Свързаност и връзки вътре в Селото
  • Вестничета, бюлетини, електронни съобщения, групи във Фейсбук, „Уотсап“ – канали за общуване достъпни за всички
  • Новини и съобщения, които отиват до всички
  • Разрастване на двупосочна комуникация ( не само „ние“ към „тях“ или от „ядрото“ към „периферията“)
  • Начини и средства да се протегне ръка и да се ангажират новодошлите
 • Гостоприемни домакини
  • Това са хората, чиято роля включва изграждане и подхранване на връзките между хората (преди време това е могло да бъде съдържателят на кръчмата или свещеникът, но сега понятието се разширява)
  • Добре е тази роля да се изпълнява от повече хора – в името на по-широко участие и по-малко преумора
  • Ролята на гостоприемния домакин може да бъде както неформална (хората просто го правят), така и в по-голяма степен структурирана
  • Домакините не само „организират“, а също участват в начинанията наред с другите
 • Приобщаващи събирания
  • Важни моменти в годишния календар, които събират хората – лятно градинско парти, посрещане на Нова година, Коледен базар, музикална събота / неделя.
  • Редовни и приобщаващи възможности за срещи и разговори – клубове, фестивали, събирания на кафе или чай, гостувания, и други подобни
  • Събития отворени за всички от общността – филмов клуб, детски площадки, викторини и т.н.
  • Колкото по-конкретен и характерен за мястото е поводът, толкова по-добре
 • И … „идентичност“
 • Какво прави това място специално?

Да се отбележи, че това не е:

 • Формална административна единица
 • Място, ръководено формално от някого
 • Институция, която налага правила
 • Формация с бюджет или финансиране. (Така че, когато финансирането приключи да свършат и дейностите)

Версия 4, 14 юли 2020

Препратка

Роджърс, Р., Браун, Р. (2017). Място за всички хора: живот, архитектура е по-справедливото общество. Единбург: Канонгейт Букс

Rogers, R., Brown, R. (2017). A Place For All People: Life, architecture and the fairer society. Edinburgh: Canongate Books

(Thanks to Leah Davcheva from the Dragolevtsi village in Sofia, Bulgaria, for this translation.)  

 

 

Village In The City is a post-COVID initiative to help you build micro-local communications and communities where YOU live.

Sign up

Our Contacts

20 Atholl Crescent, Edinburgh EH3 8HQ

+44 (0)7976 936086

mark@villageinthecity.net